Vissterfte in openbare wateren

Met de verbetering van de kwaliteit van onze waterlopen herstelt ook de visstand zich geleidelijk. Vissterfte kan ontstaan door zuurstoftekort of door hevige regen- en onweersbuien, waardoor riooloverstorten plaatsvinden. Maar vissterfte kan ook wijzen op illegale lozing of ziekte.

Een snelle melding is cruciaal en kan in vele gevallen erger voorkomen en de duur van vissterfte beperkt houden. Merk je in openbare wateren dode vissen of vissen in nood? Meld het dan onmiddellijk. Tijdens de kantooruren kan dat bij de milieudienst, buiten de kantooruren contacteer je de lokale politie.