Verordening woonkwaliteit

De wet zegt dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen. Een gezonde woning met een minimum aan comfort is immers een belangrijke voorwaarde voor een goede levenskwaliteit. Elke woning in Vlaanderen moet daarom voldoen aan een aantal minimumnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort.

in de stedenbouwkundige verordening woonkwaliteit staan de minimum normen waaraan nieuwe woningen in Herselt dien te voldoen.