Verkiezingen

Welke verkiezingen zijn er?

Verkiezingen voor het Vlaams parlement

Het Vlaams Parlement heeft 3 hoofdtaken:

  • de Vlaamse wetten of decreten goedkeuren,
  • de Vlaamse Regering benoemen en controleren,
  • de Vlaamse begroting bespreken en goedkeuren.

Verkiezingen voor het federaal Belgisch parlement

Het federaal parlement bestaat in Belgiƫ uit twee kamers: de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat.
Het federaal parlement staat in voor de controle op de federale regering door middel van politieke controle, beleidscontrole en financieel-budgettaire controle (goed- of afkeuren van de federale begroting). Ze zijn ten volle bevoegd voor de grondwet en de wetgeving over de organisatie en de werking van de instellingen van de federale staat en van de deelstaten.

Verkiezingen voor het Europees parlement

Het Europees parlement heeft een wetgevende taak binnen de Europese Unie.

Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang, tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente.

Provincieraad

De provincieraad is vergelijkbaar met wat het Vlaams Parlement voor Vlaanderen en de gemeenteraad voor een stad of gemeente is. De raad is bevoegd voor alles wat van provinciaal belang is en beraadslaagt over elk ander onderwerp dat wordt voorgelegd door de hogere overheid.

Wanneer zijn het verkiezingen?

Vlaams parlement / federaal Belgisch parlement / Europees parlement

om de vijf jaar
volgende keer op 9 juni 2024
vorige keer op zondag 26 mei 2019

Gemeenteraad / provincieraad

om de zes jaar
volgende keer op 13 oktober 2024 
vorige keer op zondag 14 oktober 2018