Verkeersveilige gemeente

Gemeente Herselt neemt deel aan het project 'Verkeersveilige Gemeente'. Dit project wil jonge verkeersslachtoffers vermijden. Via coaching wordt een actieplan verkeerveiligheid uitgewerkt op maat van Herselt, in samenwerking met de provincie Antwerpen, de Federale Diensten van de gouverneur, de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Het is de bedoeling om via dit project het aantal verkeersslachtoffers zo snel mogelijk naar nul terug te brengen. Dit is een vervolgstap op ons dossier verkeersveilige schoolomgevingen.

Meer info over dit project.