Verharden van opritten

Als je een verharding op openbaar domein wil aanleggen, moet je hiervoor vooraf goedkeuring vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
Per perceel mag je 1 oprit hebben met ene maximale breedte van 5m. In zeer uitzonderlijke gevallen kan hier een afwijking voor toegestaan worden.