Taxivergunning voor taxidiensten

Wie een taxidienst wil uitbaten heeft daarvoor een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de gemeente. Deze vergunning is bedoeld voor straattaxi's, standplaatstaxi's, ceremonieel vervoer en openbaar vervoer taxi's. De vergunning is persoonlijk en kan niet doorgegeven worden.

Deze verplichting is van toepassing sinds 1 januari 2020.

Voorwaarden

Om een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer te verkrijgen, moet je als exploitant aan voorwaarden voldoen.

Al deze voorwaarden vind je overzichtelijk terug via deze link

Procedure

Je vraagt de vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer aan via het platform Centaurus2020.

Bezorg ons de volgende documenten uiterlijk vóór de opmaak van de vergunningskaarten:

  • Kopie van het verzekeringsbewijs (groene kaart), de verzekeringspolis, het keuringsbewijs, het certificaat van overeenstemming, het kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs).
  • Minstens één van de volgende documenten:
    • de originele exemplaren van de dienststaat en het vervoerbewijs van een testrit, als het voertuig uitgerust is met een taximeter
    • de gegevens over het type en de werking van de apparatuur waarmee ritten worden besteld en geregistreerd

Het college van burgemeester en schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de kredietwaardigheid van de aanvrager.

De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen.

Kostprijs

De vergunning individueel bezoldigd personenvervoer kost:

  • 409,26 (2023) euro per vergund voertuig of 
  • 292,83 (2023) euro per vergund voertuig dat beantwoordt aan de emissienormen die vanaf 2025 of 2030 van toepassing is

en is vijf jaar geldig. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Regelgeving

Meer info

www.vlaanderen.be/taxi

www.vlaanderen.be/vergunning-individueel-bezoldigd-personenvervoer-taxivergunning

Beroepsvereniging