Vat of fuif

Bij vaten of fuiven wordt volgend onderscheid gemaakt:

Privéfeesten
Dit zijn vaten en fuiven waarbij de organisator persoonlijk mensen uitnodigt en waarbij de toegang wordt gecontroleerd aan de ingang met een lijst van genodigden. Privéfeesten moeten niet aangevraagd worden via het evenementenloket.

Publiek toegankelijke fuiven en vaten
Deze feesten zijn voor iedereen toegankelijk al dan niet met betaling van een toegangsprijs. Publiek toegankelijke fuiven en vaten moeten wel aangevraagd worden via het evenementenloket. 

Aanvragen vat of fuif