Dossier vastgoedinformatie

Verkoop of verhuur je je huis? Dan moet je heel wat informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) kunnen voorleggen aan de koper. Je vraagt hiervoor een dossier vastgoedinformatie aan.

Prijs

Gemeentelijke retributie

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 75 euro per kadastraal perceel.
Per groep van 5 kadastrale percelen betaal je éénmalig deze retributieprijs, op voorwaarde dat:

  • de percelen aangrenzend zijn,
  • de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen,
  • er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).

Platformretributie

Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van 36,50 euro aangerekend per kadastraal perceel. 

Meer info

Meer informatie over de kostprijsberekening vind je terug op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Het volledige retributiereglement kan je nalezen op meeting.burger.

Aanvragen

Hoe kan je jouw aanvraag doen?

Je bent:

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in jouw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger of overheidsinstantie: via het Vlaamse webportaal

Heb je specifieke dieptevragen of interpretaties? Bijvoorbeeld vragen van bodemdeskundigen over de risicogrond in het kader van bodemonderzoek.
Dan kan je nog altijd bij de dienst ruimtelijke ordening terecht.