Tewerkstelling Zuiderkempen

De lokale besturen van Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout en Westerlo hebben voor de uitvoering van de regierol sociale economie en voor de organisatie van het tewerkstellingsbeleid een Interlokale Vereniging Tewerkstelling Zuiderkempen opgericht.

Het doel van de interlokale vereniging Tewerkstelling Zuiderkempen is:

  • Zich te organiseren als een wijk-werkorganisator zoals omschreven in artikel 14, §1, 2° van het wijk-werkendecreet
  • De regionale samenwerking tussen de gemeenten te stimuleren voor het organiseren van de regierol sociale economie in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit. Met deze georganiseerde samenwerking wil de interlokale vereniging streven naar de uitvoering van een gedragen beleidsvisie en uitvoering van de regierol inzake de ondersteuning van de lokale sociale economie, het faciliteren van de samenwerking met en tussen de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Een gedragen bovenlokale samenwerking uitbouwen die de tewerkstellingskansen in de regio Zuiderkempen kan verhogen

Het werkingsgebied strekt zich over het grondgebied van de zes deelnemende gemeenten: Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout en Westerlo.