Subsidies kadervorming jeugdwerk

Particulieren die niet aangesloten zijn bij een jeugdvereniging kunnen onder bepaalde voorwaarden een subsidie krijgen voor het behalen van een attest voor (hoofd)animator of (hoofd)instructeur in het jeugdwerk.

Voorwaarden
De voorwaarden voor de vorming kan je nalezen in het subsidiereglement voor jeugd.

Deelnemers moeten minimum 16 jaar zijn.

Er wordt een engagement van 10 dagen ten voordele van de jeugd van Herselt gevraagd.
Bv. als animator op het speelplein Safari of als begeleider van jeugdactiviteiten of als lid van een koepelorganisatie van een erkende jeugdbeweging in Herselt

Bedrag
De subsidie bedraagt 100 % van de prijs van de vorming met een maximum van 125 euro per jaar bij een engagement van 10 dagen ten voordele van de jeugd van Herselt.