Subsidiereglement huur materialen

Erkende Herseltse verenigingen binnen de domeinen sport, jeugd en cultuur kunnen aanspraak maken op een tussenkomst in de huur van materialen voor de organisatie van activiteiten en evenementen. Meer informatie en de geldende voorwaarden zijn te vinden in het subsidiereglement huur materialen. De aanvraag kan gebeuren via onderstaand formulier.