Subsidie herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal

Herbruikbare luiers of incontinentiemateriaal zorgen voor minder restafval, minder energieverbruik, minder CO2-uitstoot en ze kosten op termijn veel minder dan wegwerpmateriaal. Per baby betekent dit een luierberg van 500 kilo per jaar of ongeveer 1400 kilo tijdens de ganse luierperiode.
Omdat de aankoopprijs het belangrijkste bezwaar lijkt te zijn, wil de gemeente inwoners die investeren in herbruikbare luiers of herbruikbaar incontinentiemateriaal, aanmoedigen met een premie.

Voordelen:

 • Een sterke vermindering van het afval (1,4 ton per kind) en de bijhorende afvalkosten.
 • Het is op termijn goedkoper.
 • Het milieu wordt aanzienlijk minder belast.
 • De zindelijkheidsfase van baby’s in herbruikbare luiers start op 2 jaar of zelfs vroeger.
 • Herbruikbare luiers kan je ook voor een volgend kindje gebruiken. Dan betaal je enkel nog de waskosten.

Nadelen:

 • Herbruikbare luiers vragen een extra tijdsbesteding.
 • Wassen kost energie, water en wasmiddel.
 • Herbruikbare luiers vergen bij de aanschaf een zwaardere investering dan wegwerpluiers.

Voorwaarden

 • Het kind of de patiënt dient ingeschreven te zijn in het gemeentelijk bevolkingsregister
 • Per kind of patiënt mogen meerdere facturen ingediend worden voor zover het plafond van het maximale premiebedrag van 125 euro niet overschreden wordt.
 • De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar.
 • De premie wordt aangevraagd door de vader, moeder of wettelijke voogd vóór de derde verjaardag van het kind. Voor incontinentiemateriaal vraagt de patiënt of een volmachtdrager de premie aan.
 • De premie wordt aangevraagd via het ter beschikking gestelde aanvraagformulier met in bijlage een aankoop- of huurbewijs op naam van de aanvrager en met vermelding van de prijs en de gekochte goederen. Dit formulier wordt minimum 2 maanden na de aankoop of huur (factuurdatum) ingediend bij de milieudienst (bij de aanvraag wordt reeds de ervaring met de luiers aangegeven).
 • Tweedehandsmateriaal komt eveneens in aanmerking voor een subsidie op voorwaarde dat bewijsstukken kunnen worden voorgelegd.
 • De premie wordt uitbetaald door storting op het rekeningnummer van de aanvrager

Kostprijs

50% van de aankoopprijs met een maximum van 125 euro

Subsidie aanvragen