Storm- en waterschade, wat nu?

Schade opgelopen?

 • Hou het steeds veilig! 
  • Kruip niet zelf op je dak: dakwerkers (of de brandweer bij hoogdringendheid) kunnen het nodige doen om ergere schade te voorkomen. 
  • Raak geen losgekomen kabels of leidingen aan. Deze kunnen onder spanning staan. 
  • Hak zelf geen bomen om of knip zelf geen takken af die dreigen te vallen. Specialisten hebben de nodige veiligheidsmaterialen.  
 • Heb je wateroverlast?
  • Maak je huis schoon en ontsmet de beschadigde ruimten.
  • Verlucht de ruimtes voldoende, maar verwarm ze ook. Zo kan de vochtigheid wegtrekken. 
  • Luister naar de aanbevelingen van de overheid over het gebruik van leidingwater.
 • Neem contact op met je verzekeraar om na te gaan of de schade kan teruggevorderd worden. De meeste schade wordt vergoed vanuit de woningpolis (brandpolis eenvoudige risico’s).
  • Hou bewijsmateriaal van de schade bij:
   • Neem foto’s van de opgelopen schade voordat je start met de herstellingswerken. Beschrijf de schade zo gedetailleerd mogelijk.
   • Het interventieverslag van de brandweer/politie.
   • Facturen van de gemaakte kosten. Niet-dringende uitgaven kan je best pas maken na goedkeuring door je verzekeraar.
  • Vraag volgende attesten:
   • Een attest van niet-tussenkomst als je verzekering niet tussenkomt in de schade.
   • Een attest van tussenkomst als je verzekering wel tussenkomt.