Sportraad

De sportraad adviseert het gemeentebestuur inzake sport en streeft daarbij naar een zo groot mogelijke wisselwerking tussen het College van Burgemeester en Schepenen (beleid), de sportraad (advies) en de dienst sport (uitvoering).

In de sportraad zetelen afgevaardigden van de sportverenigingen, medewerkers van de dienst sport en de schepen van sport.
Ook sportdeskundigen die graag het beleid mee adviseren, kunnen lid worden van de sportraad.

De sportraad bestaat uit een algemene vergadering (AV) en een dagelijks bestuur (DB). De AV vergadert twee keer per jaar, het DB een keer per maand. 

De sportraad brengt sportmensen samen voor overleg, over de verdeling van de subsidies, de organisatie van evenementen, het uitlenen van allerlei materiaal, het sportbeleid, … . Elke sportvereniging of sporter die inspraak wil hebben in het gemeentelijk sportbeleid, moet zijn weg vinden naar de sportraad. 

Aansluiten (erkenning) bij de sportraad heeft voordelen.

  • Via de jaarlijkse algemene vergadering blijft je vereniging geïnformeerd over het sportbeleid van de gemeente.
  • Je vereniging kan voordeliger materiaal ontlenen voor de organisatie van een evenement.
  • Als erkende vereniging betaal je minder huur voor sportinfrastructuur.
  • Een erkende vereniging kan jaarlijks een aanvraag indienen voor basis- en projectsubsidies.

Alle verslagen van de adviesraden kan je terugvinden op verslagen adviesraden.