Speelstraat

Heb jij zin om in jouw straat te hinkelen, badmintonnen, fietsen, … of kletsen met de buren? Dan is een speelstraat iets voor jou!
Een speelstraat is een straat die gedurende een bepaalde periode volledig voorbehouden is voor spelende kinderen en buurtbewoners. Hiervoor worden de toegangen van de straat met een hek afgesloten.
De straat blijft wel toegankelijk voor voetgangers, fietsers, bewoners, gebruikers van een garage in de straat en prioritaire voertuigen. 

Een speelstraat moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • De straat moet een woonstraat zijn.
  • Er is een snelheidsbeperking van 50 km/u.
  • Er is geen belangrijk doorgaand verkeer.
  • Er mag geen openbaar vervoer door de straat rijden.
  • 3/4de van de  bewoners moet zich akkoord verklaren met het inrichten van een speelstraat.
  • Er zijn minimum 3 buurtbewoners die aanspreekpunt zijn voor de gemeente en de bewoners van de straat. Zij zijn de peters/meters van de speelstraten.

Aanvraag speelstraat

Je kan tot 2 maanden voor de start van de speelstraat je aanvraag indienen via het evenementenloket.