Snoezelruimte

Doel van de ruimte:

De snoezelruimte is een kamer die ingericht is om te ontspannen en om aangenaam de zintuigen te kunnen prikkelen. Ze is gericht op personen met autisme, een verstandelijke beperking of dementie, maar is ook perfect voor hoogsensitieve personen. 
De zorgverlener of begeleider kan de mate van prikkels afstemmen op de noden van de persoon die hij of zij begeleidt. Zo worden personen uitgedaagd om te ontdekken, zonder hen te overprikkelen. Ze verkennen zelf, kiezen zelf wat ze doen, op hun eigen tempo.

De snoezelruimte staat open voor particulieren, begeleiders, instanties/organisaties. Het kan gehuurd worden voor 60 minuten snoezelen + 30 minuten om alles terug op orde te zetten. 

Tarieven:

Gebruik door particulieren of begeleiders vanuit een thuiszorgorganisatie: 
Voor deze reservaties betaal je het tarief voor (niet)-inwoners. 

Gebruik door organisaties/instanties:
Voor deze reservatie betaal je het tarief voor organisaties/instanties. 

Gebruik door personen met dementie: 
Deze personen richten zich tot het woonzorgcentrum. Het woonzorgcentrum voorziet momenten waarop professionele begeleiding aanwezig is voor het gebruik van de snoezelruimte door mensen met dementie. 

Prijs

Herseltse inwoner Niet Herseltse inwoner Organisaties/instanties
5,00 euro*  5,00 euro* 12,50 euro**

*Voor deze reservatie kunnen er maximaal 3 personen aanwezig zijn die tegelijkertijd begeleidt worden. Zijn er meer dan 3 personen aanwezig, betaald je 12,50 euro. Tijdens deze reservatie zal er steeds een vrijwilliger aanwezig zijn. 

**Voor deze reservatie kunnen er maximaal 8 personen aanwezig zijn die tegelijkertijd begeleidt worden. Tijdens deze reservatie is er in principe geen vrijwilliger aanwezig. Wens je toch een vrijwilliger, geef dit expliciet aan bij je reservering. 


Opgelet: reserveren via de Mixx is verplicht.

Reserveren