Snelheidszones

In Herselt gelden drie snelheidsregimes: 30, 50 en 70 km/uur. De snelheidszones 30 en 50 zijn aangeduid met zoneborden.

In de omgeving van de scholen bedraagt de maximumsnelheid 30 km/uur.

In de bebouwde kom mag je niet harder dan 50 km/uur. Ook in dichtbebouwde straten buiten de bebouwde kom is de snelheid beperkt tot 50. Zulke straten grenzen in de praktijk meestal aan de bebouwde kom. Het is dus best mogelijk dat je aan het einde van de bebouwde kom een bord ziet dat zegt dat je vanaf daar ook maar 50 km/uur mag rijden. Het bord bebouwde kom geeft immers meer aan dan alleen maar de maximumsnelheid.

In alle andere straten van de gemeente geldt een snelheidsbeperking van 70 km/uur.