Gemeentelijk RUP Woonzones bis

De opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonzones bis’ is een voortvloeisel van het provinciaal RUP ‘clusters weekendverblijven C11, C12, C13, C15 en C21’ in Herselt.

Het RUP ‘Woonzones bis’ reserveert bijkomend woongebied, bestemd voor herhuisvesting van permanente bewoners van weekendverblijven

Er zijn vier zones gereserveerd die gefaseerd ontwikkeld worden: 

  • twee zones in Herselt-centrum (Stap (1) en Molenbergstraat (3))
  • een zone in Ramsel (Krankebeek (2)) 
  • een zone in Blauberg (Groenstraat (4))
 
Op 29 mei 2017 keurde de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonzones bis’ definitief goed.
Op 24 juli 2017 werd deze definitieve goedkeuring gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waardoor het 14 dagen later in werking getreden is.