RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) - Woonkernen

De Gemeente heeft voor al zijn kernen (Herselt centrum, Ramsel, Blauberg, Bergom, Varenwinkel) en de landelijk woonlinten (overdruk) een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonkernen’ opgemaakt.

Waarom een RUP Woonkernen?
Een ruimtelijk uitvoeringsplan  is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen of 'RUP’s' vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP van kracht is - omgevingsvergunningen afgeleverd worden.

Procedure
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Woonkernen werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad in de zitting van 25 juni 2018.
Op 20 augustus 2018 werd de definitieve vaststelling gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Daarmee is het RUP woonkernen van kracht sinds 3 september 2018. Vanaf de publicatiedatum in het Belgisch staatsblad loopt een termijn van zestig dagen waarbij nog beroep kan worden aangetekend tegen het RUP bij de Raad van State. Het RUP is echter twee weken na de publicatie definitief van kracht.
In de gemeenteraadszitting van 26 november 2018 werden rechtzetting van materiële vergissingen goedgekeurd in een aantal errata.