RUP Woonkernen: toelichting en participatietraject