RUP Mie Maan

De gemeenteraad heeft in de zitting van 26 juni 2023 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Mie Maan’ vastgesteld. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan heeft als doel de uitbouw van de site mogelijk te maken in uitwerking van het provinciaal beleid rond het groendomein Hertberg en het plattelandsproject de Merode. Het RUP heeft als doel de site in te schakelen in natuureducatie en natuurbeleving, naast een functie in het kader van toezicht en beheer van het bosgebied.

Het RUP heeft als doel rechtszekerheid te bieden omwille van de zonevreemde ligging in agrarisch gebied en bosgebied, waarbij de focus ligt op een kwalitatieve ruimtelijke en landschappelijke inpassing van de gebouwen en de bijhorende terreinen in de omgeving. De nadruk ligt op een optimalisatie en uitwerking van het bestaande laagdynamisch natuureducatief en recreatief aanbod.

Alle dossierstukken van dit ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen online geraadpleegd worden op het DSI-platform.