RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) - Woonzones

De opmaak van dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonzones bis’ is een voortvloeisel van het Provinciaal RUP ‘clusters weekendverblijven C11, C12, C13, C15 en C21’ te Herselt.

Het RUP ‘Woonzones bis’ reserveert bijkomend woongebied, bestemd voor herhuisvesting van permanente bewoners van weekendverblijven.

Er worden vier zones gereserveerd die gefaseerd ontwikkeld zullen worden: twee zones in Herselt-centrum (Stap (1) en Molenbergstraat (3)), een zone in Ramsel (Krankebeek(2)) en een zone in Blauberg (Groenstraat (4)).

De documenten zijn hieronder te downloaden.