Reglement renteloze leningen voor sport-, jeugd-, welzijn- en socioculturele verenigingen

Erkende Herseltse verenigingen binnen de domeinen sport, jeugd, socio-cultureel en welzijn kunnen een renteloze lening bij de gemeente aanvragen voor het (ver)bouwen van onroerende infrastructuur of het aankopen van onroerende goederen. Meer informatie over de voorwaarden, aanvraag, toekenning en afbetaling staat in onderstaand reglement.