Ratten

De bruine rat voelt zich in de buurt van de mens zo goed, dat ze waarschijnlijk nooit helemaal kan worden uitgeroeid. Daarom moeten burgers en gemeenten samenwerken om de overlast te beperken. Iedereen is bij wet verplicht om op zijn eigen terrein de bruine rat te bestrijden.

Waarom bestrijden?

  • Ze brengt heel wat ziekten over via haren, uitwerpselen en urine
  • Ze veroorzaakt veel schade, zowel aan infrastructuur (isolatiemateriaal, kabels …) als aan (voeder)gewassen.
  • Ze plant zich erg snel voort en heeft amper natuurlijke vijanden.

Wanneer kan je bij de gemeente terecht?

De gemeente bestrijdt enkel ratten in gemeentelijke grachten en waterlopen. De aanwezigheid van bruine ratten op openbaar domein kan je melden bij de milieudienst.

Stap 1: preventietips

  • Laat geen etensresten rondslingeren. Oud brood, gekookt voedsel en vlees horen niet thuis op de composthoop of in compostbak of -vat.
  • Zorg dat al het voedsel, ook voor huisdieren, veilig weggeborgen zit in afgesloten tonnen en dozen gemaakt uit harde en duurzame materialen.
  • Voeder huisdieren ’s morgens en niet te veel, zodat het meeste voedsel ’s avonds op is. Voedseloverschot kan je ’s avonds wegnemen.
  • Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken of containers.
  • Zorg dat huisvuil zo snel mogelijk wordt afgevoerd.
  • Ruim regelmatig op in en rond gebouwen, zo voorkom je schuil- en nestplaatsen en behoud je een goed overzicht om eventuele sporen op te merken.
  • Beperk nestgelegenheid en onderdak voor ratten.

Stap 2: mechanische bestrijding

Hebben preventieve maatregelen geen succes? Dan is de volgende stap het vangen van de ratten met één of meerdere klemmen. Plaats de klemmen met aantrekkelijk lokaas zoals chocolade of kaas op een plaats waar de ratten duidelijk langskomen. Rattenklemmen zijn verkrijgbaar in doe-het-zelf-zaken. 

Stap 3: chemische bestrijding

Wanneer klemmen niet volstaan om de ratten te verdelgen, kun je gif gebruiken. Omwille van een gewijzigde wetgeving heeft het gemeentebestuur ervoor gekozen om geen rattenvergif meer verdelen en past dit ook binnen de visie om in te zetten op een pesticidevrij beheer.

Ook interessant voor jou?