Bosgebied Raambroek

De Raambroekse bossen zijn biologisch zeer waardevol en bestaan vooral uit drogere vegetaties. Loofhoutgemeenschappen, naaldhout- en populierenaanplanten wisselen elkaar af.

Praktisch:
  • Locatie: bosgebied tussen Ramselsesteenweg en Dieperstraat.
  • Het gebied is grotendeels privĂ©-domein en dus niet toegankelijk.
  • Het gebied wordt gebruikt als jachtgebied.