Wat is een omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 spreken we in Vlaanderen niet meer over een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) of milieuvergunning, maar over een omgevingsvergunning. U kan dus alleen nog een omgevingsvergunning aanvragen.

Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een vergunning aanvraagt. U hebt dus o.a. een omgevingsvergunning nodig als u gaat

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Of voor uw bouwproject een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de gemeente.

In het Vlaamse Gewest hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw. Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Opgelet: werken mogen niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket. Als u samenwerkt met een architect, dan kan die de aanvraag voor jou opmaken.

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Handige info