Masterplan Ramsel

Het gemeentebestuur maakte een lange-termijnvisie over Ramsel-centrum op waarbij een gefaseerde uitvoering en detailontwerp mogelijk is.

In dit project werden de volgende kernelementen meegenomen:

 • Maximaal ontharden van de bestaande infrastructuren
 • (Her-)aanleg van bestaande fiets- en voetgangersinfrastructuren
 • Integratie van parking en fiets-o-strade
 • Herinrichting en optimalisatie van de bestaande parkeervoorzieningen
 • Studie van de mobiliteit met in het bijzonder het kruispunt G. Vandenheuvelstraat-Ramselsesteenweg-Stationsstraat-Westmeerbeeksesteenweg
 • Herinrichten en ingroenen kerkomgeving
 • Opname van de eigendommen van het lokale bestuur in de globale visie
 • Aandacht voor erfgoed (pastorie en oud gemeentehuis)

Studiebureau Stramien CV maakte dit masterplan op.

Het project omvat :

 • Stationsstraat als centrale as vanaf de oude spoorweg (fietsverbinding) tot de kerk
 • Verbindingen met BKO De Dabberkes en de kleuterschool
 • Parochiezaal
 • Pastorie en tuin
 • Achter Kennes
 • Verbinding met kleiputsite en school
 • kerkomgeving

Het doel van het masterplan is een globale inrichtingsvisie vast te leggen én een aantal korte termijn-maatregelen voor te stellen.

Na twee consultatiemomenten werd het plan, rekening houdende met de ingediende opmerkingen, voorgesteld aan de inwoners via een toonmoment.

Het eindrapport werd goedgekeurd door het college en vormt nu de basis om de volgende jaren mee aan de slag te gaan.