Politieraad

In meergemeentezones worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake organisatie en beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad.

De 3 burgemeesters van de gemeenten zijn van rechtswege lid van de politieraad, de voorzitter van het politiecollege is tevens voorzitter van de politieraad.

De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die de meergemeentezone vormen, op basis van hun bevolkingscijfers.