Plaatsen van straatgoten

Je kan op eigen initiatief een straatgoot laten plaatsen voor jouw perceel. Dit kan over de ganse breedte of een deel ervan.

Opgelet: Voor aanpassingen langs een gewestweg moet altijd het advies aan Agentschap Wegen en Verkeer gevraagd worden. De gemeente doet dit voor jou.