Personeel lokaal bestuur

In de rechtspositieregeling voor het personeel van het gemeentebestuur, OCMW en autonoom gemeentebedrijf komen volgende elementen aan bod:

  • de selectie van het personeel
  • de loopbaan (inclusief de evaluatie, vorming en opleiding en het ontslag)
  • alle bepalingen in verband met het salaris
  • de vergoedingen en toelagen
  • de verloven en afwezigheden (inclusief de administratieve toestanden van het personeel)

Daarnaast moet elk personeelslid van het gemeentebestuur, OCMW en autonoom gemeentebedrijf zich houden aan de normen en basisregels die vastgelegd zijn in de deontologische code. 

Beide documenten kan je hieronder vinden.