Herselt: Pastorie

De huidige pastorie van Herselt is gebouwd op de funderingen van een tweewoonst die in 1599 was gebouwd en bestond uit twee eenkamerwoningen. Dit weten we dankzij plannen uit 1773 die zijn bewaard in het archief van de abdij van Tongerlo. Het gebouw besloeg toen de helft van de huidige pastorie en bestond uit een laag gebouw met een deur naar de huidige drankenhandel en een hoger waarvan de voordeur uitgaf op de Vest. Boven deze deur was toen een jaarsteen ingemetseld met het jaartal 1599. De pastorie werd reeds in 1629 vergroot. Dit jaartal werd ook gevormd door de originele muurankers in de zijgevel. In de volgende eeuwen verloor het cijfer 2 echter het onderste deel van het ijzer en zo komt het dat we nu nog steeds onder de cementpleister van de gevel het jaartal 1699 lezen in plaats van het correcte 1629. De pastorie werd door de abdij van Tongerlo vergroot in 1775. In 1885 werd ze door het toenmalige gemeentebestuur van Herselt grondig gerenoveerd en heringericht.

Praktisch:
Locatie: Dorp 68