Ouderenadviesraad

De ouderenadviesraad is bevoegd voor alle onderwerpen die ouderen kunnen aanbelangen, zoals onder andere mobiliteit, openbare ruimte, gezondheid en zorg, cultuur, sport en beweging, ...

Daarnaast wil de gemeente de inspraak van ouderen in het gemeentebeleid en het overleg en de samenwerking tussen de ouderenverenigingen, diensten, voorzieningen en andere organisaties die actief zijn in deze sector bevorderen.

De vergaderingen zijn openbaar.

Elk stemgerechtigd lid van de ouderenadviesraad is woonachtig in de gemeente Herselt en heeft een minimum leeftijd van 55 jaar. Komen in aanmerking voor een stemgerechtigd lidmaatschap in de gemeentelijke Ouderenadviesraad:

  • Alle personen die als stemgerechtigde afgevaardigd zijn door hun plaatselijke ouderenvereniging. De plaatselijke ouderenvereniging telt minstens 30 leden. Elke vereniging heeft recht op 2 stemgerechtigde leden in de Ouderenadviesraad.
  • De bewonersraad van het woonzorgcentrum Sint-Barbara (twee stemmen).
  • Inwoners van Herselt van 55 jaar en ouder, die geen bestuursmandaat opnemen in een ouderenvereniging (maximum van 7 stemmen)

De stemgerechtigde leden mogen geen politiek mandaat uitoefenen, mensen met een politiek mandaat mogen wel aanwezig zijn op de adviesraad en actief lid zijn in de werkgroepen.

Data volgende ouderenadviesraad: 

maandag 29 april 2024 om 9.30 uur zaal Blaberg van VTC de Mixx Herselt

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een gemeentelijke adviesraad die iedereen samen rond de tafel wil brengen die bij opvang van jonge kinderen betrokken is in de gemeente Herselt.

Alle verslagen van de adviesraden kan je terugvinden op verslagen adviesraden.