Openbaar onderzoek

Openbare onderzoeken: inspraak voor de belanghebbenden! 

Een openbaar onderzoek is een wettelijk instrument om de mening te kennen van alle betrokken belanghebbenden (inwoners, bedrijven, eigenaars en dergelijke) over aanvragen tot omgevingsvergunningen, verkavelingsaanvragen, aanvragen tot bijstellingen van bestaande verkavelingen en over een bepaalde documenten en handelingen van de overheid.
 
Meer informatie betreffende openbare onderzoeken van het Vlaamse Gewest, de provincie Antwerpen en Herselt vindt u eveneens op onderstaande link.
 

Aanvraag wijzigen gemeenteweg, Buurtweg nr. 38, 94, 97, 98 en 99, Molenbergstraat – Achter de Hoven – openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen heeft tijdens de zitting van 25 januari 2021 beslist een openbaar onderzoek te organiseren in verband met het gemeentelijk rooilijnplan van bovenvermeld dossier, zoals voorlopig vastgesteld tijdens de gemeenteraad van 23 november 2020.

Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis te Herselt, dienst openbare werken, Kerkstraat 1 te 2230 Herselt vanaf maandag 1 februari 2021 tot en met dinsdag 2 maart 2021.

Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, dient u steeds een afspraak te maken om het dossier te komen inkijken. U kan hiervoor contact opnemen met de dienst openbare werken (t 014 53 90 31, openbare.werken@herselt.be).

Bezwaren of opmerkingen kan u, uiterlijk tot de laatste dag van het openbaar onderzoek, bezorgen aan het gemeentebestuur. Dit kan schriftelijk aan bovenvermeld adres of digitaal aan openbare.werken@herselt.be of aan info@herselt.be.

Verwijzend naar het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake gemeentewegen.

Voor verdere informatie kan u steeds terecht via volgende contact gegevens: t 014 53 90 31 of openbare.werken@herselt.be.

Aanvraag tot wijziging gemeenteweg, Buurtweg nr. 22 Goordijk en Goorbaan – openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen heeft tijdens de zitting van 25 januari 2021 beslist een openbaar onderzoek te organiseren in verband met het gemeentelijk rooilijnplan van bovenvermeld dossier, zoals voorlopig vastgesteld tijdens de gemeenteraad van 23 november 2020.

Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis te Herselt, dienst openbare werken, Kerkstraat 1 te 2230 Herselt vanaf maandag 1 februari 2021 tot en met dinsdag 2 maart 2021.

Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, dient u steeds een afspraak te maken om het dossier te komen inkijken. U kan hiervoor contact opnemen met de dienst openbare werken (t 014 53 90 31, openbare.werken@herselt.be).

Bezwaren of opmerkingen kan u, uiterlijk tot de laatste dag van het openbaar onderzoek, bezorgen aan het gemeentebestuur. Dit kan schriftelijk aan bovenvermeld adres of digitaal aan openbare.werken@herselt.be of aan info@herselt.be.

Verwijzend naar het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake gemeentewegen.

Voor verdere informatie kan u steeds terecht via volgende contact gegevens: t 014 53 90 31 of openbare.werken@herselt.be.

Gedeeltelijke wijziging en opheffing gemeenteweg - Buurtweg nr. 3: Roteinde en Aarschotsesteenweg

Het college van burgemeester en schepenen heeft tijdens de zitting van 25 januari 2021 beslist een openbaar onderzoek te organiseren in verband met het gemeentelijk rooilijnplan van bovenvermeld dossier, zoals voorlopig vastgesteld tijdens de gemeenteraad van 23 november 2020.

Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis te Herselt, dienst openbare werken, Kerkstraat 1 te 2230 Herselt vanaf maandag 1 februari 2021 tot en met dinsdag 2 maart 2021.

Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, dient u steeds een afspraak te maken om het dossier te komen inkijken. U kan hiervoor contact opnemen met de dienst openbare werken (t 014 53 90 31, openbare.werken@herselt.be).

Bezwaren of opmerkingen kan u, uiterlijk tot de laatste dag van het openbaar onderzoek, bezorgen aan het gemeentebestuur. Dit kan schriftelijk aan bovenvermeld adres of digitaal aan openbare.werken@herselt.be of aan info@herselt.be.

Verwijzend naar het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake gemeentewegen.

Voor verdere informatie kan u steeds terecht via volgende contact gegevens: t 014 53 90 31 of openbare.werken@herselt.be.

Gedeeltelijke wijziging gemeenteweg, buurtweg nr. 57, nr. 94 en nr. 104 en gedeeltelijke afschaffing gemeenteweg, buurtweg nr. 57 – openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen heeft tijdens de zitting van 1 februari 2021 beslist een openbaar onderzoek te organiseren in verband met het gemeentelijk rooilijnplan van bovenvermeld dossier, zoals voorlopig vastgesteld tijdens de gemeenteraad van 25 januari 2021.

Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis te Herselt, dienst openbare werken, Kerkstraat 1 te 2230 Herselt vanaf maandag 8 februari 2021 tot en met dinsdag 9 maart 2021.

Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, dient u steeds een afspraak te maken om het dossier te komen inkijken. U kan hiervoor contact opnemen met de dienst openbare werken (t 014 53 90 31, openbare.werken@herselt.be).

Bezwaren of opmerkingen kan u, uiterlijk tot de laatste dag van het openbaar onderzoek, bezorgen aan het gemeentebestuur. Dit kan schriftelijk aan bovenvermeld adres of digitaal aan openbare.werken@herselt.be of aan info@herselt.be.

Verwijzend naar het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake gemeentewegen.

Voor verdere informatie kan u steeds terecht via volgende contact gegevens: t 014 53 90 31 of openbare.werken@herselt.be.

Wijziging gemeenteweg Buurtweg nr. 6 en deel buurtweg nr. 80 (Dieperstraat)

Het college van burgemeester en schepenen heeft tijdens de zitting van 7 maart 2022 beslist een openbaar onderzoek te organiseren in verband met het gemeentelijk rooilijnplan van bovenvermeld dossier, zoals voorlopig vastgesteld tijdens de gemeenteraad van 21 februari 2022.

Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis te Herselt, dienst openbare werken, Kerkstraat 1 te 2230 Herselt vanaf donderdag 24 maart 2022 tot en met vrijdag 29 april 2022.

Mogen wij u vragen steeds een afspraak te maken om het dossier te komen inkijken.

U kunt hiervoor contact opnemen met de dienst openbare werken

(014 53 90 31, openbare.werken@herselt.be).

Bezwaren of opmerkingen kunt u tijdens het openbaar onderzoek, uiterlijk tot de laatste dag, bezorgen aan het gemeentebestuur. Dit kan schriftelijk aan bovenvermeld adres of digitaal aan openbare.werken@herselt.be of aan info@herselt.be.

Verwijzend naar het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake gemeentewegen.

Voor verdere informatie kan u steeds terecht via volgende contact gegevens: t 014 53 90 31 of openbare.werken@herselt.be.