Openbaar onderzoek

Inspraak voor belanghebbenden! 

Een openbaar onderzoek is een wettelijk instrument om de mening te kennen van alle betrokken belanghebbenden (inwoners, bedrijven, eigenaars en anderen) over aanvragen tot omgevingsvergunningen, verkavelingsaanvragen, aanvragen tot bijstellingen van bestaande verkavelingen en over een bepaalde documenten en handelingen van de overheid. 

Een lijst van de lopende onderzoeken van het Vlaamse gewest, de provincie Antwerpen en Herselt vind je op https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?openbaaronderzoek.

Een lijst van de lopende onderzoeken over omgevings- en verkavelingsvergunningen in Herselt vind je op 
https://herselt.consultatieomgeving.net/Burger/nl/