Ondersteuning sportverenigingen

Het gemeentebestuur wil graag de sportbeoefening in de gemeente bevorderen en de inspanningen die sportverenigingen hiervoor leveren ook financieel ondersteunen.

Erkende sportverenigingen kunnen daarom jaarlijks een aanvraag indienen voor het verkrijgen van basissubsidies die de normale werking van de vereniging kunnen ondersteunen.
Bovendien worden jaarlijks 3 projecten door de sportraad aan het gemeentebestuur voorgelegd waar extra ondersteuning voor kan aangevraagd worden.
Met deze projectsubsidie wil de gemeente inzetten op bepaalde sportgerichte accenten die belangrijk zijn voor een evenwichtig en uitgebouwd sportbeleid.