Ondersteuning sportverenigingen

Verenigingen uit Herselt kunnen een aanvraag indienen om zich als Herseltse vereniging te laten erkennen. 

Een erkenning geldt voor maximum één jaar.  Erkende Herseltse verenigingen ontvangen automatisch een oproep via de vrijetijdsdiensten om de erkenning te verlengen.

Met de erkenning geeft de gemeente een blijk van waardering en vertrouwen in jouw vereniging. En je vereniging zal op die manier kunnen genieten van tal van voordelen.

Bovendien kunnen erkende sportverenigingen ook jaarlijks een aanvraag indienen voor het verkrijgen van basissubsidies die de normale werking van de vereniging kunnen ondersteunen. Hiervoor worden verenigingen op basis van hun werking in gedeeld in 3 categorieën, waarbij elke categorie een bepaald bedrag aan ondersteuning met zich meebrengt.

Daarnaast worden jaarlijks 3 projecten door de sportraad aan het gemeentebestuur voorgelegd waar extra ondersteuning voor kan aangevraagd worden.
Met deze projectsubsidie wil de gemeente inzetten op bepaalde sportgerichte accenten die belangrijk zijn voor een evenwichtig en uitgebouwd sportbeleid.

Alle reglementen en de nodige invuldocumenten vind je bij de bijlagen.