Onderhoud onverharde wegen

In totaal is er in Herselt 47,5 km (190 000 m²) aan onverharde wegen die onderhouden moeten worden. Dit gebeurt zowel via een vast onderhoudsschema als op afroep. Voor het organiseren van het onderhoud van deze wegen werd Herselt onderverdeeld in 3 verschillende zones.

Het jaarlijks onderhoud wordt uitgevoerd in 2 fases

Fase 1: Start in het voorjaar: half maart / begin april

De start is echter sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Ook liggen de meeste straten in overstromingsgebied of in lager gelegen gebied, hier is het heel belangrijk om het onderhoud pas te starten als de straten voldoende droog zijn. Indien hier geen rekening mee wordt gehouden, zal de situatie van de wegen verslechteren na het onderhoud i.p.v. verbeteren.

Elk jaar wordt er gestart met een andere zone. (vb. 2020 starten Zone 1, 2021 starten Zone 2, …) 

Fase 2: Start vanaf eind augustus

Werkwijze:

Tijdens een onderhoud wordt aandacht geschonken bij het nivelleren zodat het hemelwater, waar mogelijk, voldoende kan afwateren naar de berm en/of de gracht. Doel is om te vermijden dat water blijft staan en hierdoor putten, plassen en modder ontstaat. Bijkomend is het noodzakelijk dat de onverharde weg voldoende verdicht kan worden d.m.v. mengen met steenslag of dergelijke.

Conform Technisch Vademecum Paden en verhardingen gebeurt in 3 stappen:

  • Breken
  • Nivelleren
  • Verdichten

Plaatsen betonblokken vertraagt slijtage aan onverharde wegen

Na grondig overleg met de verkeerscommissie werd vorig jaar beslist om op een aantal onverharde wegen betonblokken te plaatsen. Dit om volgende redenen: door de snelheid weg te halen vermijden we stof voor de buurtbewoners en vertragen we anderzijds de slijtage van de weg. Er ontstaan sneller putten indien men aan een hogere snelheid over de onverharde wegen rijdt.