Meldpunt waterlopen

Om het beheer van de waterlopen in goede banen te leiden, is extra informatie niet alleen welkom, maar ook van groot belang. Meldingen van wakkere burgers helpen de provincie immers tijdig in te grijpen bij problemen. En zo kan erger vaak voorkomen worden.
 
Zie je iets ongewoons in of rond het water? Dan kan je dit via www.meldpuntwaterlopen.be aan de provincie melden. Je melding wordt meteen opgevolgd én je wordt ook verder op de hoogte gehouden van de stand van zaken.
Onze leefomgeving kan er alleen maar beter op worden!
 
Wat kan je melden?
• Overmatige of ongewenste plantengroei
• Boom of ander obstakel in de beek
• Zwerfvuil, verstopte vuilrooster
• Afkalvende oever, oeververzakking
• Wateroverlast, hoog waterpeil
• Zeldzame dieren of planten
• Pesticidengebruik in of naast de waterloop
• Inbreuken op afstandsregels
 

Handige info