Managementteam - interne werking

Het Managementteam, gemeenschappelijk voor gemeente en OCMW, zorgt voor de nodige coördinatie tussen de gemeentelijke en OCMW-diensten. Het bewaakt de eenheid in werking, de kwaliteit van de organisatie, de werking van de diensten en de interne communicatie. Het managementteam bestaat uit de Algemeen Directeur, de Financieel Directeur, de Juriste, de Stafmedewerker Welzijn en de diensthoofden van de clusters Grondgebiedzaken en Vrije Tijd.