Lokaal Diensten Centrum

Gemeente Herselt wilt inzetten op sociale cohesie, buurtwerking, ontmoetingsplaatsen,…

Door dit te realiseren is het idee ontstaan om een dienstencentrum, met in de toekomst één of meerdere antennepunten uit te werken.

Het Lokaal Diensten Centrum zal een ontmoetingsplaats zijn voor alle inwoners van Herselt, ongeacht de leeftijd, interesses, religieuze overtuiging…..

We willen aan elke inwoner, specifiek ouderen, mantelzorgers, kwetsbare personen en mensen met een (beginnende) zorgnood de nodige ondersteuning te bieden, om een zo hoog mogelijk levenskwaliteit vol leven aan te bieden. Dit doen we met respect voor hun eigen levensverhaal en persoonlijkheid. Het lokaal dienstencentrum kan een rol bij uitstek spelen als brugfunctie.

Op  dit moment zijn we volop aan het werk om een lokaal dienstencentrum uit te werken.  Voorlopig starten we met twee ontmoetingsplaatsen, nl Varenwinkel en Bergom.

In Varenwinkel zal er een nieuwbouw dienstencentrum gebouwd worden.

Voor Bergom werken we een renovatieproject uit, om het Zusterhuis om te bouwen tot een ontmoetingsplaats voor de buurt, in samenwerking met de buitenschoolse kinderopvang Bergom.

Hopelijk kunnen we jullie in de toekomst in één of beide plaatsen ontmoeten.