Materiële hulpverlening/Lokaal Opvang Initiatief -LOI

Niet-Belgen die in ons land aankomen, kunnen hier asiel aanvragen. Maar niet iedereen wordt als vluchteling erkend. Eerst moet de asielzoeker een onderzoek doorlopen. Tijdens dat onderzoek heeft een asielzoeker recht op materiƫle hulp in de hem toegewezen opvangplaats. Die toewijzing gebeurt door Fedasil. Asielzoekers zijn niet verplicht om in het aan hen toegewezen opvangcentrum te verblijven, maar de meesten kiezen voor die oplossing.
Asielzoekers die niet verblijven in een opvangstructuur, ontvangen geen materiĆ«le steun. Ze behouden wel het recht op medische hulp.De opvang van asielzoekers gebeurt zowel in collectieve centra als in individuele woningen.
De opvangstructuren van Fedasil en haar partners, waaronder de OCMW's, vormen een netwerk van in totaal meer dan 16 000 opvangplaatsen.
OCMW Herselt vangt in opdracht van de federale overheid ook asielzoekers op. Daarvoor organiseert het OCMW een zogenaamd Lokaal OpvangInitiatief of een LOI.
Een LOI is meestal een gemeubelde woning met de nodige faciliteiten, zodat de asielzoekers zelf kunnen zorgen voor hun dagelijkse basisbehoeften. Het OCMW zorgt ook voor sociale en medische begeleiding van de LOI-bewoners. Als er een definitieve beslissing is genomen in het asieldossier, betekent dit in de meeste gevallen het einde van het recht op opvang voor de asielzoeker. Na een positieve beslissing krijgt de vluchteling een verblijfsvergunning en moet hij op zoek naar een eigen woning. Wie een negatieve beslissing krijgt, moet het grondgebied verlaten.