Logo Kempen

Logo Kempen coördineert een regionaal gezondheidsnetwerk waarbij lokale besturen, onderwijs, zorgorganisaties, partners, terreinwerkers en gezondheidsprofessionals samen werken aan de uitvoering van het Vlaams preventief gezondheidsbeleid en de gezondheidsdoelstellingen. De focus ligt op ziektepreventie en gezondheidspromotie.