Leegstand

Elke gemeente is verplicht om een register met leegstaande gebouwen en woningen op te maken en bij te houden. IOK is door de gemeente aangesteld voor:

  • de vaststelling van leegstand
  • de opmaak en het bijhouden van het leegstandregister
  • de beroepsprocedure
  • de aanvragen tot schrapping

Procedure

Hoe wordt leegstand vastgesteld?
Voor de inventarisatie van leegstaande gebouwen en woningen zal IOK zowel administratieve gegevens raadplegen als plaatsbezoeken uitvoeren en dit op basis van de indicaties voor leegstand, opgenomen in het gemeentelijk leegstandreglement. Indien IOK kan vaststellen dat het gebouw of de woning minimaal twaalf opeenvolgende maanden leegstaat, zal het een administratieve akte opmaken en de eigenaar(s) hiervan in kennis stellen.

Hoe kan je in beroep gaan tegen deze beslissing?
Als eigenaar heb je 30 dagen tijd om beroep aan te tekenen tegen de beslissing in deze administratieve akte. Het is bijgevolg aan de eigenaar(s) om te bewijzen dat de woning of het gebouw niet leeg stond gedurende deze periode van twaalf opeenvolgende maanden. Na indiening van het beroep heeft IOK 90 dagen de tijd om een beslissing te nemen over het ingediende beroep en de opname van het pand in het leegstandregister.

Kan je je pand laten schrappen uit het leegstandregister?
Als je kunt bewijzen dat je pand gedurende zes opeenvolgende maanden in gebruik is, kun je bij IOK een schrapping uit het leegstandregister aanvragen.

Wat zijn de alternatieven?
De gemeente wenst met een actief leegstandbeleid zoveel mogelijk leegstaande panden opnieuw op de markt te brengen. Zo kan je overwegen om het te renoveren (waar diverse premies voor beschikbaar zijn), te verkopen, te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor,...

Kostprijs

Eigenaars van panden in het leegstandregister moeten een jaarlijkse heffing betalen. In bepaalde gevallen kunnen deze eigenaars echter een vrijstelling op de leegstandheffing vragen. Een lijst van deze vrijstellingen staat in het gemeentelijk belastingreglement op leegstand van gebouwen en woningen.

Meer info

IOK, Dirk Poelmans, 014 58 09 91, leegstand@iok.be

Ook interessant voor jou?