Leefloon

Je hebt recht op een leefloon als jouw inkomen onvoldoende zijn en als je niet in staat bent die toestand te veranderen. Als jouw inkomen lager is dan het leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat jouw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Voorwaarden

 • Je werkelijke verblijfplaats is in België.
 • Je hebt de Belgische nationaliteit, of je bent een
  • burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden
  • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
  • staatloze
  • erkende vluchteling
  • persoon met statuut van subsidiaire bescherming.
 • Je bent meerderjarig (18 jaar of ouder), je bent door het huwelijk meerderjarig verklaard, je hebt kind(eren) ten laste of je bent zwanger.
 • Je beschikt niet over voldoende inkomsten, je kunt er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen.
 • Je bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid.
 • Je hebt alle andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt. (Voorbeelden: werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage, ...) Beschouw het leefloon als een laatste toevlucht. 

Procedure

 • Je maakt een afspraak met de dienst intake.
 • Er volgt een sociaal en financieel onderzoek om te kijken of je voldoet aan de voorwaarden.
  Breng volgende documenten mee:
  • identiteitskaart 
  • bewijzen van de actuele inkomsten van alle gezinsleden, inclusief spaargelden
  • attest samenstelling van het gezin
  • overzicht van jouw bezittingen
 • Binnen de 30 dagen wordt er een beslissing genomen en word je per brief verwittigd.

Bedrag

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale toestand, de exacte bedragen vind je onderaan de pagina terug.
Er bestaan drie categorieën.
 • Categorie 1: samenwonende
  Dit wil zeggen dat je in dezelfde woning woont en de uitgaven voor het huishouden deelt (bv. huur, energie). Dit hoeft niet je partner te zijn.
 • Categorie 2: alleenstaande
  Dit wil zeggen dat je alleen woont.
 • Categorie 3: samenwonende met gezinslast
  Dit wil zeggen dat je minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt dat in dezelfde woning woont. Woon je nog samen met een partner, dan geldt het bedrag voor jullie beiden.

Afspraak maken

Ook interessant voor jou?