Herselt: Klokkenkuil

De Klokkenkuil op de Molenberg ontleent zijn naam aan de kenmerkende vorm van een omgekeerde klok. De kuil ontstond door het delven naar ijzerzandsteen die op de Herseltse heuvels makkelijk ontginbaar was. Om de zwaar geladen kruiwagens met brokken ijzerzandsteen uit de kuil te rijden moesten de werknemers in een grote boog tegen de helling van de kuil omhoog rijden. Zo ontstond de klokvorm.  Om de naam “Klokkenkuil” te verklaren vertelden Herseltse onderwijzers aan de schoolkinderen dat tijdens de Boerenkrijg (1799) de kerkklokken in de kuil verborgen werden voor de Fransen. Een mooi verhaal maar nergens op gebaseerd.

Praktisch:
Locatie: bovenop Molenberg, gelegen tussen wandelknooppunt 353 - 156