Kempenaars gezocht voor werkateliers rond mobiliteit

De Vervoerregio Kempen, dat zijn 28 gemeenten die samen nadenken over een gezamenlijke mobiliteitsvisie voor alle vervoermiddelen. En dit op een duurzame manier en met het oog op de toekomst. De omslag naar duurzame mobiliteit kan niet zonder de Kempenaar zelf. Hoe zorgen we ervoor dat Kempenaars zich in de toekomst duurzamer verplaatsen? Welke acties zijn daarvoor nodig?

Eind 2021 kwamen we een eerste keer samen met een 100-tal geïnteresseerde Kempenaars. Op basis daarvan bedachten we mogelijke acties die de Kempenaar ertoe aanzetten zich duurzamer, veiliger en gezonder te verplaatsen. Basisbereikbaarheid en het combineren van verschillende vervoermiddelen staan daarbij centraal. Denk je graag samen met ons verder na over die oplossingen? Heb je zin om mee lokale acties op te starten die duurzame verplaatsingen promoten en ondersteunen? Kom dan naar het tweede werkatelier in Geel op 19 april!

In dit werkatelier gaan we samen aan de slag. In werkgroepjes denken we de acties verder uit en maken we ze concreet. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe we meer mensen op de fiets krijgen, welke alternatieven er kunnen ontstaan voor de bedrijfswagen of hoe we infrastructuur en regelgeving op maat van diverse nieuwe vervoersmiddelen kunnen afstemmen. Zin om in actie te schieten? Duik dan in de oplossingen uit het eerste werkatelier, maak je keuze uit de werkgroepen en schrijf je in via de website (verplicht)!

Meer info over de vervoerregio? Check de website van de Vervoerregio Kempen via www.vervoerregiokempen.be.

Heb je nog vragen? Stuur gerust een mailtje naar vervoerrregio.kempen@vlaanderen.be.