Kempen 2030

Herselt tekende net als 28 andere Kempische gemeenten in op het Burgemeestersconvenant 2030 voor Klimaat en Energie. Hiermee engageert ook onze gemeente zich om de co2-uitstoot tegen 2030 met 50% te verlagen.

Kempen2030 heeft als doel om van de Kempen een klimaatvriendelijke regio te maken. Een regio met comfortabele, energiezuinige woningen. Een regio waar veel gefietst wordt. Een regio met aantrekkelijke en gezonde leef- en werkomgeving. Een regio waar landbouw en natuur hand in hand de biodiversiteit van onze Kempen versterken. Een regio waar energie slim gebruikt wordt, lokaal en hernieuwbaar geproduceerd wordt én betaalbaar is voor iedereen.

Om die doelstelling te bereiken is samenwerking essentieel. Samenwerking tussen lokale overheden, burgers, scholen, bedrijven, organisaties. Samen bouwen aan een klimaatvriendelijke regio waar het aangenaam is om te vertoeven zonder negatieve impact op het klimaat.