KANZ

Via KANZ helpen we mensen met complexe problematiek in de regio Zuiderkempen om weer actief te worden, op allerlei manieren. Samen met de deelnemers werken we aan meer zelfstandigheid in alle aspecten van hun leven, zodat ze een waardevolle rol kunnen spelen in de maatschappij. KANZ wil de positie van kwetsbare werkzoekenden en mensen die niet werken, versterken, zowel in de samenleving als op de arbeidsmarkt. We bieden een uitgebreide dienstverlening aan die speciaal is afgestemd op de behoeften van mensen in een kwetsbare situatie.

Belangrijk in onze begeleiding is de trajectgezel. Deze persoon is een soort coach, vertrouwenspersoon, en helpt bij het verduidelijken van vragen en zoeken naar de juiste expertise. Als deelnemers specifieke hulp nodig hebben, kunnen ze rekenen op het expertiseteam.

Onze partners Arktos, Emino, Synkroon, CGG Kempen, CAW De Kempen, Ligo Kempen, Randstad Risesmart, VDAB en lokale besturen van Geel, Laakdal, Meerhout, Westerlo, Herselt en Hulshout bundelen hun krachten in dit dynamische samenwerkingsverband in de regio Zuiderkempen. Samen zetten we een lerend partnerschap op.

Het Lokaal Partnerschap KANZ is begonnen op 1 januari 2024 en duurt 6 jaar. Het project wordt gefinancierd door Europa WSE, de Vlaamse Overheid, de lokale besturen en VDAB.

Wil je je aanmelden of heb je vragen? => kanz.zuiderkempen@gmail.com