Jeugdraad

De jeugdraad is een overleg-, advies- en inspraakorgaan met afgevaardigden van de plaatselijke jeugdverenigingen en geïnteresseerde onafhankelijke jongeren.
De jeugdraad geeft concreet advies aan het College van Burgemeester en Schepenen en de gemeente over alles wat met jeugd te maken heeft. Verder probeert de jeugdraad alle Herseltse kinderen en jongeren een stem te geven.
Daarom is de jeugdraad ook pluralistisch: het richt zich tot iedere jongere, ongeacht de levensvisie, werkt onafhankelijk en is niet gebonden aan een bepaalde partij of vereniging.
Heb je nog vragen over onze werking? Wil je lid worden van de jeugdraad? Heb je een spetterend idee voor een activiteit voor jongeren in onze gemeente? Neem dan zeker contact op met de jeugddienst.
 
De jeugdraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de jeugdverenigingen  van Herselt en de koepelorganisatie Gewest Kwarekken. Niet georganiseerde jeugd is altijd welkom om lid te worden.
 
 
Fien AertsChiromeisjes Herselt
Casandra BacioiChiromeisjes Herselt
Lucas KeymeulenChirojongens Herselt
Sel Van Den BruelChirojongens Herselt
Marjo De WitChiromeisjes Ramsel
Jozefien Van der MierenChiromeisjes Ramsel
Wout Van HoofChirojongens Ramsel
Rik Van der MierenChirojongens Ramsel
Jonathan PhilipsScouts Blauberg
Emiel TuyteleersScouts Blauberg
Hannes HelsenScouts Blauberg
Stien VerhaertKSA Blauberg
Ranoeka De PreterKSA Blauberg
Vic HuysmansJeugdhuis de Choke
Matthias NijsGewest Kwarekken