Jeugdraad

De jeugdraad is een overleg-, advies- en inspraakorgaan met afgevaardigden van de plaatselijke jeugdverenigingen en geïnteresseerde onafhankelijke jongeren.
De jeugdraad geeft concreet advies aan het College van Burgemeester en Schepenen en de gemeente over alles wat met jeugd te maken heeft. Verder probeert de jeugdraad alle Herseltse kinderen en jongeren een stem te geven.
Daarom is de jeugdraad ook pluralistisch: het richt zich tot iedere jongere, ongeacht de levensvisie, werkt onafhankelijk en is niet gebonden aan een bepaalde partij of vereniging.
Heb je nog vragen over onze werking? Wil je lid worden van de jeugdraad? Heb je een spetterend idee voor een activiteit voor jongeren in onze gemeente? Neem dan zeker contact op met de jeugddienst.