Iverlek

De opdrachthoudende vereniging Iverlek heeft volgende doelstellingen:

  • het netbeheer en het databeheer
  • het vervoer van signalen langs elektronische-communicatienetwerken, het aanleggen en exploiteren van elektronische-communicatienetwerken en het ter beschikking stellen van capaciteit op deze netwerken. 
  • de conceptie en de realisatie, het aanleggen, exploiteren, onderhouden en ontwikkelen van alle netten van leidingen, kunstwerken en inrichtingen van alle aard die dienstig zijn voor de opvang en de beheersing van het afvalwater en hemelwater om het, al dan niet na een zuiveringsbehandeling, aan de natuur terug te geven
  • het uitoefenen van nevenactiviteiten zoals de openbare verlichting, de aankoop, de productie, de distributie alsook de levering van warmte binnen het wettelijk toegelaten kader, het beheer, waaronder het verwerven en/of het financieren, van strategische participaties,...