Individuele behandeling van afvalwater (IBA)

Is je woning gelegen in een zone waar het financieel en praktisch niet haalbaar is om een rioleringsnetwerk uit te bouwen, dan moet het afvalwater individueel gezuiverd worden met een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater of IBA. Enkel als je woning bestemd is voor de huisvesting, dan kan Pidpa je hierbij helpen. Zij zorgen voor de aankoop, de plaatsing, de controle en het onderhoud van jouw IBA. Bij een vakantiewoning kan je kiezen voor een gesloten opvangsysteem of kan je op eigen initiatief een IBA installeren.
 
Enkel als je de IBA zelf hebt geplaatst en voor het onderhoud zorgt, kan je in aanmerking komen voor vrijstelling van saneringsbijdrage. Voor het verkrijgen van de vrijstelling kan je bij de milieudienst, met een gunstig analyseverslag, een attest aanvragen waaruit blijkt dat je IBA werd gebouwd en wordt uitgebaat volgens de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming is met de voorschriften uit VLAREM II. Dit attest bezorg je aan de watermaatschappij. Het attest is 5 jaar geldig.

Handige info