Individuele behandeling van afvalwater (IBA)

Is je woning gelegen in een zone waar het financieel en praktisch niet haalbaar is om een rioleringsnetwerk uit te bouwen, dan moet het afvalwater individueel gezuiverd worden met een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater of IBA. Pidpa kan je hierbij helpen.

Indien je de IBA zelf hebt geplaatst en voor het onderhoud zorgt, kan je in aanmerking komen voor vrijstelling van saneringsbijdrage. Voor het verkrijgen van de vrijstelling kan je bij de milieudienst, met een gunstig analyseverslag,  een attest aanvragen waaruit blijkt dat je IBA werd gebouwd en wordt uitgebaat volgens de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming is met de voorschriften uit VLAREM II. Dit attest bezorg je aan de watermaatschappij. Het attest is 5 jaar geldig.