Inbuizen baangracht

Wanneer je je perceel moeilijk kan bereiken omdat er een open baangracht ligt kan u een aanvraag indienen om de gracht plaatselijk in te buizen.
Per perceel wordt 1 overwelving toegestaan met een maximale breedte van vijf meter. Een afwijking op deze regel kan zeer uitzonderlijk worden toegestaan. Kopmuren zijn in onze gemeente verplicht.